Kā atsākt mācības un gūt no tā prieku

Kas motivē mūs mācīties? Tās ir visdažādākās vajadzības vai prasības, ko uzstādām dzīvei: vajadzība pelnīt naudu, iekšēja tieksme attīstīties, nepieciešamība gūt jaunas zināšanas mūžizglītības ietvaros (kvalifikācijas celšana), vēlme aizpildīt brīvo laiku, darot ko nozīmīgu un lietderīgu u. t. t.. Kad mums ir parādījies mērķis, mums vajadzīgs arī spēks to sasniegt. Kā lekciju kursa „Gribasspēks” nodarbībās uzsver tā vadītājs Ansis Jurģis Stabingis, šīs divas spējas, proti, spēja sacīt „jā” tam, kas palīdz nokļūt pie vēlamā, un „nē” visam, kas traucējošs, izšķir, vai un cik ilgā laikā mēs nonāksim pie rezultāta.

Ja Jūs esat nolēmis atsākt mācīties –- jebkuru iemeslu dēļ – Jums jau ir izveidojies lēmums, un tas ir pirmais solis. Tagad pats svarīgākais šajā procesā ir turpināt labi iesākto ceļu. Protams, mums jābūt arī atbilstošai maksātspējai (ja par izglītību ir jāmaksā) un interesei par mācību vielu. Tāpat arī labas sekmes veicinās mūsu vēlmi mācīties tālāk. Prieks ir neatņemama sastāvdaļa veiksmīgai lietu norisei, tāpēc īpaši jārūpējas par to, lai darāmais nesagādātu pārāk lielu slodzi gan mūsu organismam, gan apkārtējiem.

Vissvarīgākie priekšnosacījumi prāta veselīgai darbībai ir ļoti vienkārši: mums nepieciešams svaigs gaiss, kvalitatīva pārtika, fiziskas nodarbes un labs miegs. Šīs pamatvajadzības nodrošina prieku par dzīvi vispār, tāpēc visdrīzāk arī par mācībām. Ja esam noguruši un lietojam sliktu ēdienu, nesportojam un maz guļam, pat visinteresantākā mācību viela var sagādāt grūtības. Tam seko doma, ka tieši mācīšanās ir tas, kas mums kaitē, iesāktais tiek pamests un nostiprinās pārliecība, ka mācīties ir grūti un nevajadzīgi. Taču tā nebūt nav. Tā kā cilvēks savu darbošanos balsta uz paradumiem, ir svarīgi izveidot regulāru dzīves ritmu, kas palīdzēs sasniegt arvien jaunus starp mērķus ceļā uz diplomu. Tam vajadzīgs noteikts laiks, kas ikdienas tiek veltīts jaunu zināšanu nostiprināšanai un apgūšanai. Iedvesmojiet sevi ar to, kas Jūs interesē, mācieties to, kas Jums patīk, un Jums viss izdosies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *